Δρ. Παναγιώτης Κακαβάς – Παπανιάρος

kakavasΔρ. Παναγιώτης Κακαβάς – Παπανιάρος

Αναπλ. Καθηγητής

 

Στοιχεία επικοινωνίας:
Τηλέφωνο: 2610 369046
Φαξ: 2610
email: kakavas@teiwest.gr
Ώρες γραφείου:

 

Κακαβάς – Παπανιάρος Παν. – Βιογραφικό (en)

 

Μαθήματα:
Χημική Τεχνολογία (Θεωρία – Α΄ Εξάμηνο)
Τεχνική Φυσική (Θεωρία και Εργαστήριο – Α΄ Εξάμηνο)
Αντοχή Υλικών (Θεωρία και Εργαστήριο – Β΄ Εξάμηνο)
Τεχνολογία Δομικών Υλικών – Σύνθετα Υλικά (Θεωρία και Εργαστήριο – Β΄ Εξάμηνο)
Εγκαταστάσεις Καθαρισμού Νερού και Επεξεργασίας Λυμάτων (Θεωρία – Ζ΄ Εξάμηνο)