Λοιπές Υπηρεσίες

  • Φοιτητική  Μέριμνα

http://foitmer.uop.gr/

  • Γραφείο Διασύνδεσης και Σταδιοδρομίας

https://career.uop.gr/

  • Δομή Συμβουλευτικής και Ψυχολογικής Υποστήριξης –

WeCare του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου
https://wecare.uop.gr/

  • Γραφείο Συνηγόρου του Φοιτητή

http://foitmer.uop.gr/sinigoros

  • Γραφείο Πρακτικής Άσκησης

https://praktiki.uop.gr/

  • Πρόσβαση σε υπηρεσίες γραφείου  office (Delos)

https://delos365.grnet.gr/

  • Πρόσβαση στο MATLAB

https://di.uop.gr/diktyo-yp/matlab-and-simulink