Επιλογή Συγγράμματος (Εύδοξος)

Για κάθε μάθημα προτείνονται τουλάχιστον δύο συγγράμματα, τα οποία καλύπτουν το σύνολο της διδασκόμενης ύλης. Κάθε σπουδαστής έχει τη δυνατότητα να προμηθευτεί ένα από τα προτεινόμενα συγγράμματα ανά μάθημα, το οποίο οφείλει να δηλώσει μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος Εύδοξος.