Οδηγίες Αποστολής Πτυχιακών/Διπλωματικών Εργασιών Φοιτητών προς τη Βιβλιοθήκη του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Οδηγίες Αποστολής Πτυχιακών/Διπλωματικών Εργασιών Φοιτητών προς τη Βιβλιοθήκη του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Σας ενημερώνω ότι από 10-7-2023  υπεύθυνη για τη λειτουργία  του Παραρτήματος Πάτρας της ΒΙΚΕΠ (ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ) έχει αναλάβει η κ. Καπογιαννοπούλου με τα κάτωθι στοιχεία επικοινωνίας:

·        e-mail: lib.eng@uop.gr , (σχετική αλληλογραφία, αιτήματα και οι πτυχιακές ή διπλωματικές εργασίες  των φοιτητών) .

Ως εκ τούτου, στο εν λόγω e-mail, ήτοι: lib.eng@uop.gr θα πρέπει να αποστέλλονται τα κάτωθι:

1)      Η Πτυχιακή ή Διπλωματική σας εργασία, σε μορφή pdf

2)      Η συνημμένη «1 ΔΗΛΩΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ»

Επίσης, η αποστολή των (1) & (2), θα πρέπει να γίνεται μέσω του προγράμματος WeTransfer, ή οποιουδήποτε άλλου πρόσφορου τρόπου, εξαιτίας του ότι η αποστολή τους μέσω απλού e-mail, είναι ανέφικτη, λόγω του μεγάλου όγκου του αρχείου. Επιπλέον, προκειμένου να διασφαλιστεί η γρήγορη αποστολή των σχετικών Βεβαιώσεων από την Βιβλιοθήκη, θα πρέπει να υπάρχει επίσης και κοινοποίηση στην Γραμματεία του Τμήματος στο e-mail: civil-secr@uop.gr

ΑΡΑ:

Συνοψίζοντας σας γνωρίζουμε:

– Αποστολή στο e-mail: lib.eng@uop.gr με κοινοποίηση στο e-mail: civil-secr@uop.gr των εξής:

·        Πτυχιακή ή Διπλωματική εργασία, σε μορφή pdf

·        Συνημμένη «1 ΔΗΛΩΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ»

Μέθοδος αποστολής: πρόγραμμα: WeTransfer ή οποιοσδήποτε άλλος πρόσφορος τρόπος

Για τη Γραμματεία,

Σωτήριος Βελέντζας

2610 369199