Σπουδές

CivilEngineering1

Το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου έχει ως βασικό στόχο την άρτια εκπαίδευση των φοιτητών του στην επιστήμη του Πολιτικού Μηχανικού. Έχει σκοπό να καταστήσει τους αποφοίτους του ικανούς να ενταχθούν επαγγελματικά στην κοινωνία με γνώσεις και ικανότητες για την άσκηση του επαγγέλματος και ανάληψη των απορρεουσών ευθυνών.

Βασικός άξονας του για τον σκοπό αυτό αποτελεί το 5ετές (10 εξαμήνων) Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος. Η διαμόρφωσή του έγινε κατά τα εφαρμοζόμενα σύγχρονα διεθνή πρότυπα ώστε οι σπουδές στο Τμήμα να καταστούν πλήρεις και ανταγωνιστικές.

Χρησιμοποιείτε το μενού πλοήγησης ή τους συνδέσμους που ακολουθούν για να βρείτε πληροφορίες σχετικά με το Πρόγραμμα Σπουδών 2021-2022