Έρευνα

Δημοσιευμένο Έργο

Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΟΠΕΣΠ (έτος αναφοράς 2022) για την τελευταία πενταετία:

  • Δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά με κριτές:  67
  • Ετεροαναφορές (Scopus): 783

Χρηματοδοτούμενα Ερευνητικά Έργα

  • Χρηματοδοτούμενο Ερευνητικό Έργο από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας: «Διερεύνηση υδραυλικής συμπεριφοράς και προτάσεις ρύθμισης του υδροδυναμικού συστήματος λιμνών Τριχωνίδας» – Λυσιμαχίας στην Δυτική Ελλάδα

Διάρκεια συμμετοχής : 2/22-2/24

Προϋπολογισμός: 189,500 €

  • ARCHIMEDES ΙΙΙ,«Πρόταση τροποποίησης διατάξεων Ε.Α.Κ. για ανάλυση και σχεδιασμό κατασκευών αντιστήριξης» χρηματοδοτούμενο από τo Υπουργείο Παιδείας δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.

Διάρκεια συμμετοχής: 1/1/2012 – 31/12/2014

Προϋπολογισμός: 90,000.00 €

  • ARCHIMEDES ΙΙΙ,«Πειραματική μελέτη της συνεισφοράς αποσβεστήρα σωματιδίων στην μείωση της απόκρισης μνημείων σε σεισμική διέγερση» χρηματοδοτούμενο από τo Υπουργείο Παιδείας δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.

Διάρκεια συμμετοχής: 1/1/2012 – 30/6/2014

Προϋπολογισμός: 90,000.00 €

  • Αρχιμήδης ΙΙ – ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ, «Πιεζοηλεκτρικά Ευφυή Συστήματα Μείωσης Ταλαντώσεων των Κατασκευών», Επιστημονικός Υπεύθυνος: Διονυσία-Πηνελόπη Κοντονή. Το ερευνητικό έργο συγχρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και από Εθνικούς πόρους.

        Διάρκεια υλοποίησης:  1/1/2005 έως 31/12/2006, με παράταση έως 31/12/2007.

        Προϋπολογισμός: 50,000.00 €.