Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Προστασία Κατασκευών από Φυσικές Καταστροφές»

Το Τμήμα προσφέρει Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Προστασία Κατασκευών από Φυσικές Καταστροφές». Το ΠΜΣ έχει σαν αντικείμενο την προστασία των κατασκευών (όπως κτίρια, γέφυρες, έργα οδοποιίας, τοίχοι αντιστήριξης, παράκτια έργα κλπ.) από καταστροφές που μπορεί να προκληθούν από φυσικά φαινόμενα όπως είναι οι σεισμοί, οι πλημμύρες, οι θυελλώδεις άνεμοι, η πυρκαγιά, οι κατολισθήσεις, η κυματική δράση, η μετεωρολογική παλίρροια κλπ. Το πρόγραμμα αυτό είναι σχεδιασμένο να μεταφέρει την απαραίτητη γνώση στον πολιτικό μηχανικό ώστε να μπορεί να αναλύσει και να σχεδιάσει μία κατασκευή ανθεκτική στις φυσικές επικινδυνότητες σύμφωνα με τους υπάρχοντες κανονισμούς αλλά και με μη συμβατικές μεθόδους. Περισσότερες πληροφορίες για το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας του Π.Μ.Σ. μπορείτε να βρείτε στο ΦΕΚ Ίδρυσης (ΦΕΚ 3203/Β/22.07.2021) 

στο Νέο Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών του Προγράμματος

Νέος Κανονισμός Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΦΕΚ 1609/11-3-2024)

και στον Οδηγό Σπουδών του Προγράμματος

Οδηγός Σπουδών

Ο νέος κύκλος του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 θα ξεκινήσει το εαρινό εξάμηνο.

Ενημέρωση Μεταπτυχιακών Φοιτητών/ Νέων Ερευνητών του Ιδρύματος.   Σας ενημερώνουμε για τη δυνατότητα που δίνεται σε μεταπτυχιακούς φοιτητές/νέους ερευνητές να διεκδικήσουν το βραβείο Digital Green Talents Award 2024.   Το βραβείο χρηματοδοτείται από το Bundesministerium für Bildung und Forschung της Γερμανίας και διοργανώνεται από το Projektträger Karlsruhe (PTKA) am Karlsruher Institut für Technologie (KIT) σε συνεργασία με τη Γερμανική Εταιρεία Πληροφορικής.   Η κριτική επιτροπή θα επιλέξει 20 νέους μεταπτυχιακούς φοιτητές, διδακτορικούς φοιτητές, μεταδιδακτορικούς ερευνητές/ νέους επιστήμονες. Το βραβείο περιλαμβάνει μια πλήρως χρηματοδοτούμενη ερευνητική περίοδο στη Γερμανία, τη συμμετοχή στο Spring School και την ευκαιρία ένταξης στο παγκόσμιο δίκτυο Digital GreenTalents.    Προθεσμία υποβολής αιτήσεων έως τις 15 Μαΐου 2024.   Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να ανατρέξετε στον παρακάτω ιστότοπο: www.digitalgreentalents.de  Σας στέλνουμε προς διευκόλυνσή σας τα posts που έχουμε κάνει στα κοινωνικά δίκτυα του ΙΚΥ, τα οποία παρακαλούμε να μοιραστείτε.  https://www.facebook.com/StateScholarshipsFoundation/posts/pfbid0iV36rfNUwMjGCx8XsZc3QEtPukiAeZbMqMdSe4bdNzoxdTPoJ4x2rheRaMAM1vnGl  https://www.linkedin.com/company/1283062/admin/feed/posts/  https://www.instagram.com/p/C658t1MtulJ/  https://twitter.com/IKY_Erasmusplus/status/1789971176862683289  
Με εκτίμηση,   Μονάδα Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης ΕΛΚΕ  

Κατάθεση αιτήσεων για τον νέο κύκλο σπουδών που ξεκινάει το εαρινό εξάμηνο του 2023-2024 από 11/12/2023 – 26/2/2024

Σημείωση: Για το διάστημα που το Τμήμα τελεί υπό κατάληψη γίνεται ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων με email στην Γραμματεία του Τμήματος με κοινοποίηση στη διευθύντρια του Π.Μ.Σ. (emails: civil-secr@uop.gr ; papalou@uop.gr) μέχρι τις 26/2/2024 και κατάθεση στην γραμματεία μόλις αυτή επαναλειτουργήσει.

Διευθύντρια του Π.Μ.Σ.: Αγγελική Παπαλού Αναπλ. Καθηγήτρια

  email: papalou@uop.gr

Πρόγραμμα εξεταστικής ΠΜΣ (Ιούνιος-Ιούλιος 2024).

Πρόγραμμα μαθημάτων εαρινού εξαμήνου έτους 2023-2024

Πρόγραμμα εαρινού εξαμήνου 2023-2024

Αίτηση για διπλωματική εργασία