Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Προστασία Κατασκευών από Φυσικές Καταστροφές»

Το Τμήμα προσφέρει Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Προστασία Κατασκευών από Φυσικές Καταστροφές». Το ΠΜΣ έχει σαν αντικείμενο την προστασία των κατασκευών (όπως κτίρια, γέφυρες, έργα οδοποιίας, τοίχοι αντιστήριξης, παράκτια έργα κλπ.) από καταστροφές που μπορεί να προκληθούν από φυσικά φαινόμενα όπως είναι οι σεισμοί, οι πλημμύρες, οι θυελλώδεις άνεμοι, η πυρκαγιά, οι κατολισθήσεις, η κυματική δράση, η μετεωρολογική παλίρροια κλπ. Το πρόγραμμα αυτό είναι σχεδιασμένο να μεταφέρει την απαραίτητη γνώση στον πολιτικό μηχανικό ώστε να μπορεί να αναλύσει και να σχεδιάσει μία κατασκευή ανθεκτική στις φυσικές επικινδυνότητες σύμφωνα με τους υπάρχοντες κανονισμούς αλλά και με μη συμβατικές μεθόδους. Περισσότερες πληροφορίες για το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας του Π.Μ.Σ. μπορείτε να βρείτε στο ΦΕΚ Ίδρυσης (ΦΕΚ 3203/Β/22.07.2021) 

και τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών του Προγράμματος

Ο νέος κύκλος του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 θα ξεκινήσει το εαρινό εξάμηνο.

Θα βγει προσεχώς ανακοίνωση για κατάθεση αιτήσεων.

Διευθύντρια του Π.Μ.Σ.: Αγγελική Παπαλού Αναπλ. Καθηγήτρια

  email: papalou@uop.gr

Πρόγραμμα μαθημάτων χειμερινού εξαμήνου έτους 2023-2024

Αίτηση για διπλωματική εργασία