Δικτυακές Υπηρεσίες

Ηλεκτρονικές υπηρεσίες υποστήριξης των σπουδαστών:

  • Η πλατφόρμα Open eClass αποτελεί ένα ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Μαθημάτων.
  • Hλεκτρονική πλατφόρμα e-students
  • Για να συνδεθείτε με το Webmail Σπουδαστών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου χρησιμοποιείστε mail.go.uop.gr
  • Κάθε σπουδαστής έχει τη δυνατότητα να προμηθευτεί ένα από τα προτεινόμενα συγγράμματα ανά μάθημα, το οποίο οφείλει να δηλώσει μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος Εύδοξος.
  • Γραφείο Διασύνδεσης και Σταδιοδρομίας   https://career.uop.gr/
  • Δομή Συμβουλευτικής και Ψυχολογικής Υποστήριξης – WeCare του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου https://wecare.uop.gr/