Ιστορία Τμήματος

Το Τμήμα δημιουργήθηκε με το Νόμο 4610/19 και αποτελεί εξέλιξη του τμήματος Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. του πρώην ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας, το οποίο με διάφορες μετεξελίξεις αριθμεί πάνω από 40 έτη ζωής. Κατά τη διάρκεια των ετών αυτών είχε καταξιωθεί στην αγορά ως τμήμα με αποφοίτους ικανούς να αντιμετωπίσουν όλες τις προκλήσεις του επαγγέλματος κυρίως από κατασκευαστικής πλευράς. Ήταν πλήρως εξοπλισμένο με εργαστήρια, καθώς ο χαρακτήρας των ΤΕΙ ήταν κυρίως εργαστηριακός, τα οποία παραμένουν στην ιδιοκτησία και χρήση του νέου τμήματος Πολιτικών Μηχανικών. Διατηρώντας την καλή απήχηση στην αγορά εργασίας το Τμήμα έδειξε την προτίμηση των υποψηφίων των πανελληνίων εξετάσεων καλύπτοντας κατά 100% τις θέσεις. Οι φοιτητές επιλέγουν το Τμήμα αυτό λόγω της υψηλής ποιότητας των σπουδών που παρέχεται αλλά και λόγω της έμφασης που δίνεται στο εργαστηριακό κομμάτι και στην Πρακτική Άσκηση που συνδέει τους φοιτητές άμεσα με την αγορά εργασίας. Επίσης, η γεωγραφική θέση του Τμήματος, καθώς και το επαρκές ποσοστό επαγγελματικής αποκατάστασης των αποφοίτων, έλκει τους φοιτητές και το καθιστά μέσα στις πρώτες επιλογές τους.