Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο

calendar-numbers-date3
[tp not_in=”en”]

Το σπουδαστικό έτος αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου κάθε χρόνου και λήγει την 31η Αυγούστου του επόμενου. Βασική εκπαιδευτική μονάδα είναι το διδακτικό εξάμηνο. Το εκπαιδευτικό έργο κάθε σπουδαστικού έτους διαρθρώνεται χρονικά σε δύο εξάμηνα (χειμερινό και εαρινό). Η φοίτηση σε όλα τα τμήματα των Σχολών διαρκεί οκτώ (8) εξάμηνα, κατά το τελευταίο των οποίων πραγματοποιείται η πρακτική άσκηση στο επάγγελμα.

Το χειμερινό εξάμηνο αρχίζει την πρώτη Δευτέρα μετά τη 19η Σεπτεμβρίου. Το εαρινό εξάμηνο αρχίζει μετά τη λήξη των εξετάσεων του χειμερινού εξαμήνου και λήγει την πρώτη εβδομάδα του Ιουλίου.
Κάθε εξάμηνο περιλαμβάνει δεκατρείς (13) εβδομάδες για διδασκαλίαμία (1) εβδομάδα αναπλήρωσης μαθημάτων και την εξεταστική περίοδο διάρκειας τριών (3) εβδομάδων.

Τα μαθήματα διακόπτονται:

  • Από την παραμονή των Χριστουγέννων έως και την 2η Ιανουαρίου.
  • Από την Μεγάλη Τετάρτη μέχρι και την Τετάρτη μετά το Πάσχα.
  • Από το πέρας της εξεταστικής περιόδου του εαρινού εξαμήνου μέχρι και την 31η Αυγούστου.

Οι ακριβείς ημερομηνίες έναρξης και λήξης των μαθημάτων και οι ημερομηνίες των εξετάσεων καθορίζονται από τη Κοσμητεία της Σχολής Μηχανικών.