Διοίκηση Τμήματος

Πρόεδρος: Ευάγγελος Μαρινάκης (Αναπλ. Καθηγητής), vmarinakis@uop.gr

Αναπληρωτής Πρόεδρος: Ειρήνη Βγενοπούλου (Καθηγήτρια), vgenopoulou@uop.gr