Υποδομές

Βίντεο υποδομών Τμήματος

Το Τμήμα διαθέτει επτά (7) αίθουσες διδασκαλίας (οι δυο είναι χωρητικότητας 100 ατόμων), 2 υπολογιστικά κέντρα, 2 σχεδιαστήρια και καλά εξοπλισμένα εργαστήρια που περιλαμβάνουν το εργαστήριο του οπλισμένου σκυροδέματος, της εδαφομηχανικής, της τεχνολογίας δομικών υλικών, της γεωλογίας πετρωμάτων, της δυναμικής των κατασκευών (δομικού ελέγχου), το εργαστήριο οδοποιίας, το διατμηματικό εργαστήριο αντοχής υλικών και το διατμητικό εργαστήριο ρευστομηχανικής (υδραυλικής).

Τοπογραφίας

Εδαφομηχανικής

Αρχιτεκτονικής Σύνθεσης

Σκυροδέματος