Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπων μελών ΕΤΕΠ στην Συνέλευση του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών της Σχολής Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου(με ΑΔΑ)