• Δρ. Διονύσιος Ρουμπιέν – ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
  Δρ. Διονύσιος Ρουμπιέν

  Επίκουρος Καθηγητής

   

  Στοιχεία επικοινωνίας:
  Τηλέφωνο: 2610 369044
  Φαξ: 2610
  email: roubien@teiwest.gr
  Ώρες γραφείου:

   

  Μαθήματα:
  Παραδοσιακή Αρχιτεκτονική (Ε΄ Εξάμηνο)
  Ανάπλαση Ιστορικών Κέντρων και Συνόλων (Θεωρία και Εργαστήριο – ΣΤ΄ Εξάμηνο)
  Οικοδομική Ιστορικών Κτηρίων (Θεωρία – ΣΤ΄ Εξάμηνο)
  Αποκατάσταση Ιστορικών Κτηρίων Ι (Θεωρία και Εργαστήριο – ΣΤ΄ Εξάμηνο)
  Αρχιτεκτονική Σύνθεση Ι (Θεωρία – ΣΤ΄ Εξάμηνο)

  Αποκατάσταση Ιστορικών Κτηρίων ΙΙ (Θεωρία και Εργαστήριο – Ζ΄ Εξάμηνο)
  Οικοδομική Αναστήλωσης (Θεωρία και Εργαστήριο – Ζ΄ Εξάμηνο)