Δρ. Διονύσιος Ρουμπιέν

Επίκουρος Καθηγητής

 

Στοιχεία επικοινωνίας:
Τηλέφωνο: 2610 369044
Φαξ: 2610
email: roubien@teiwest.gr
Ώρες γραφείου:

 

Μαθήματα:
Παραδοσιακή Αρχιτεκτονική (Ε΄ Εξάμηνο)
Ανάπλαση Ιστορικών Κέντρων και Συνόλων (Θεωρία και Εργαστήριο – ΣΤ΄ Εξάμηνο)
Οικοδομική Ιστορικών Κτηρίων (Θεωρία – ΣΤ΄ Εξάμηνο)
Αποκατάσταση Ιστορικών Κτηρίων Ι (Θεωρία και Εργαστήριο – ΣΤ΄ Εξάμηνο)
Αρχιτεκτονική Σύνθεση Ι (Θεωρία – ΣΤ΄ Εξάμηνο)

Αποκατάσταση Ιστορικών Κτηρίων ΙΙ (Θεωρία και Εργαστήριο – Ζ΄ Εξάμηνο)
Οικοδομική Αναστήλωσης (Θεωρία και Εργαστήριο – Ζ΄ Εξάμηνο)