Δρ. Διονύσιος Ρουμπιέν

Δρ. Διονύσιος Ρουμπιέν

Επίκουρος Καθηγητής

Στοιχεία επικοινωνίας:
Τηλέφωνο: 2610 369044
Φαξ: 2610
email: roubien@teiwest.gr
Ώρες γραφείου:

Αρχιτέκτων Μηχανικός, ΑΠΘ (1992). M.sc στην Προστασία Μνημείων – Συντήρηση και Αποκατάσταση Ιστορικών Κτιρίων και Συνόλων, ΕΜΠ (1999), architecte du patrimoine, Ecole de Chaillot, Paris (2003). Διδακτορική διατριβή, Σχολή Αρχιτεκτόνων ΕΜΠ (2000). Ερευνητικά ενδιαφέροντα: Ιστορία δομικών κατασκευών, Ιστορία αρχαίας, μεσαιωνικής και παραδοσιακής αρχιτεκτονικής, Ιστορία, θεωρία και τεχνολογία αποκατάστασης κτιρίων, Μεθοδολογία ανάλυσης, και τεκμηρίωσης ιστορικών κατασκευών. Συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα και συνέδρια με θέμα την καταγραφή, τεκμηρίωση και προστασία μνημείων. Συνεργασία με την Επιτροπή Νότιας Κλιτύος Ακρόπολης (2000) και τη Διεύθυνση Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων του ΥΠΠΟ (2001) και συμμετοχή στα έργα αποκατάστασης του θεάτρου Διονύσου. Επίκουρος Καθηγητής στο Τμήμα Ανακαίνισης και Αποκατάστασης Κτιρίων του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Πατρών (2009-2013) στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Δυτικής Ελλάδας (2013-2019) και στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου (2019 μέχρι σήμερα). Διδάσκει: Ανάπλαση Ιστορικών Κέντρων και Συνόλων, Αποκατάσταση Ιστορικών Κτηρίων, Οικοδομική και Αρχιτεκτονική Σύνθεση.

Μαθήματα:
Παραδοσιακή Αρχιτεκτονική (Ε΄ Εξάμηνο
)
Ανάπλαση Ιστορικών Κέντρων και Συνό
λων (Θεωρία και Εργαστήριο – ΣΤ΄ Εξάμηνο)

(Θεωρία – ΣΤ΄ Εξάμηνο)
Αποκατ
άσταση Ιστορικών Κτηρίων Ι (Θεωρία και Εργαστήριο – ΣΤ΄ Εξάμηνο)
Αρχιτεκτονική Σύνθεση Ι (Θεωρία – ΣΤ΄ Εξάμηνο)

Αποκατάσταση Ιστορικών Κτηρίων ΙΙ (Θεωρία και Εργαστήριο – Ζ΄ Εξάμηνο)
Οικοδομική Αναστήλωσης (Θεωρία και Εργαστήριο – Ζ΄ Εξάμηνο)