• Ολοκλήρωση Μετεγγραφής Φοιτητών Ακαδημαϊκού Έτους 2020-2021 – ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

    Ολοκλήρωση Μετεγγραφής Φοιτητών Ακαδημαϊκού Έτους 2020-2021

    Καλούνται οι φοιτητές των οποίων η αίτηση μετεγγραφής στο Τμήμα εγκρίθηκε από το Υπουργείο να αποστείλουν μέχρι την Τρίτη 22/12/2020 τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

    Περισσότερες πληροφορίες στον ακόλουθο σύνδεσμο:
    ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020-2021