Δρ. Ειρήνη Βγενοπούλου

Καθηγήτρια

 

Στοιχεία επικοινωνίας:
Τηλέφωνο: 2610 369061
Φαξ: –
email: vgenopoulou@teiwest.gr
Ώρες γραφείου:

 

Μαθήματα:
Εδαφομηχανική Ι
(Θεωρία – Γ΄ Εξάμηνο)
Μηχανική Πετρωμάτων – Σήραγγες (Θεωρία – Ε΄ Εξάμηνο)
Εδαφομηχανική ΙΙ – Θεμελιώσεις (Θεωρία και Εργαστήριο – ΣΤ΄ Εξάμηνο)
Αντιπλημμυρικά και Υδροδυναμικά Έργα – Φράγματα (Θεωρία – Ζ΄ Εξάμηνο)