• Δέσποινα Λαγογιάννη – ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
  Δέσποινα Λαγογιάννη

  Καθηγήτρια Εφαρμογών

   

  Στοιχεία επικοινωνίας:
  Τηλέφωνο: 2610 369043
  Φαξ: 2610
  email: deslago@gmail.com
  Ώρες γραφείου:

   

  Μαθήματα:
  Τεχνικό Σχέδιο Ι – Σχεδίαση με Η/Υ Ι (Εργαστήριο – Α΄ Εξάμηνο)
  Τεχνικό Σχέδιο ΙΙ – Σχεδίαση με Η/Υ ΙΙ (Θεωρία και Εργαστήριο – Β΄ Εξάμηνο)
  Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός (Θεωρία και Εργαστήριο – Ε΄ Εξάμηνο)
  Οικοδομική Ιστορικών Κτηρίων (Εργαστήριο – ΣΤ΄ Εξάμηνο)
  Αποκατάσταση Ιστορικών Κτηρίων Ι (Εργαστήριο – ΣΤ΄ Εξάμηνο)
  Αρχιτεκτονική Σύνθεση Ι (Εργαστήριο – ΣΤ΄ Εξάμηνο)
  Αποτύπωση και Τεκμηρίωση Μνημείων (Θεωρία και Εργαστήριο – Ε΄ Εξάμηνο)
  Αρχιτεκτονική Σύνθεση ΙΙ (Εργαστήριο – Ζ΄ Εξάμηνο)