• Ιστορία Αρχιτεκτονικής ΙΙ – ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
  Ιστορία Αρχιτεκτονικής ΙΙ

  ΣΤ΄ Εξάμηνο Μάθημα θεωρητικό (5 ώρες θεωρία)

   

  • Περίγραμμα μαθήματος:
   Εισαγωγή στην Χριστιανική τέχνη και Αρχιτεκτονική. Χριστιανικά μνημεία μέχρι το 312 μ.Χ.
   Η Αρχιτεκτονική από 312 μ.Χ. μέχρι τα χρόνια του Ιουστινιανού. Η Αρχιτεκτονική στα χρόνια του Ιουστινιανού. Η Αρχιτεκτονική στο Βυζάντιο. Ρωμανική Αρχιτεκτονική 11ος και 12ος αιώνας, στη Δυτική Ευρώπη.
   Γοτθική Αρχιτεκτονική (γενικότητες). Αρχιτεκτονική της Αναγεννήσεως (γενικότητες), Μπαρόκ, Ροκοκό στην Ιταλία και στην υπόλοιπη Ευρώπη.
   Η επιστροφή στον Κλασικισμό (Νεοκλασικισμός στην Ευρώπη).
   Η Αρχιτεκτονική στην Ευρώπη κατά τον 19° και τον 20ο αιώνα. Μοντέρνο κίνημα της Αρχιτεκτονικής.
   Ιστορία της τέχνης στην αρχιτεκτονική των παραπάνω περιόδων.

  • Προτεινόμενη βιβλιογραφία:
   • Νικόλαος Γκιολές (1987), Βυζαντινή Ναοδομία (600-1204), Εκδόσεις Καρδαμίτσας – Κωδικός στον Εύδοξο: 24373
   • Γεώργιος Γ. Γούναρης (2002), Εισαγωγή στην Παλαιοχριστιανική Αρχαιολογία, University Studio Press – Κωδικός στον Εύδοξο: 17235
   • Χαράλαμπος Μπούρας (2001), Βυζαντινή και Μεταβυζαντινή Αρχιτεκτονική στην Ελλάδα, Εκδόσεις Μέλισσα – Κωδικός στον Εύδοξο: 25727
   • Χαράλαμπος Μπούρας (2001), Ιστορία Αρχιτεκτονικής, Δεύτερος Τόμος, Εκδόσεις Μέλισσα – Κωδικός στον Εύδοξο: 25872
   • Φ. Φυρνώ-Τζόρνταν (1981), Ιστορία της Αρχιτεκτονικής, Εκδόσεις Υποδομή – Κωδικός στον Εύδοξο: 39353
   • Κόρατς Β., Σούπουτ Μ. (2004), Βυζάντιο, Ιστορία και Αρχιτεκτονική, Εκδόσεις Καρακώτσογλου
   • Krauthelmer R., μτφρ. Φ. Μαλούχου-Τουφάνο (1991), Παλαιοχριστιανική και Βυζαντινή Αρχιτεκτονική, Εκδόσεις Μορφωτικά Ίδρυμα Εθν.Τραπέζης