• Δομή Συμβουλευτικής και Ψυχολογικής Υποστήριξης Φοιτητών – WeCare – ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

    Δομή Συμβουλευτικής και Ψυχολογικής Υποστήριξης Φοιτητών – WeCare

    Το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου από το τρέχον ακαδημαϊκό έτος διαθέτει Δομή Συμβουλευτικής και Ψυχολογικής Υποστήριξης Φοιτητών – WeCare, η οποία χρηματοδοτείται από εθνικούς και ευρωπαϊκούς πόρους. Η δομή αυτή έχει ως στόχο την παροχή δωρεάν υπηρεσιών συμβουλευτικής και ψυχολογικής υποστήριξης στους φοιτητές του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, με σκοπό την καλύτερη δυνατή κάλυψη των ψυχοκοινωνικών αναγκών τους.

    Περισσότερες πληροφορίες στον σύνδεσμο που ακολουθεί:
    Ενημέρωση για δομή συμβουλευτικής και ψυχολογικής υποστήριξης φοιτητών – WeCare