• Παράταση Υποβολής Αιτήσεων για Δωρεάν Σίτηση Έτους 2020-2021 – ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

    Παράταση Υποβολής Αιτήσεων για Δωρεάν Σίτηση Έτους 2020-2021

    Λαμβάνοντας υπ΄όψιν την τρέχουσα κατάσταση λόγω πανδημίας, σας ενημερώνουμε ότι η υποβολή αιτήσεων για δωρεάν σίτιση, για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 για όλα τα έτη σπουδών και για όλες τις κατηγορίες φοιτητών, παρατείνεται έως και τις 20 Δεκεμβρίου 2020. κατ΄ εφαρμογή της υπ’ αριθμό Φ568535Β318-6-2012 Κ.Υ.Α.

    Περισσότερες πληροφορίες στον ακόλουθο σύνδεσμο:

    ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΔΩΡΕΑΝ ΣΙΤΗΣΗ ΕΤΟΥΣ 2020-2021