• 2 Σεπτεμβρίου 2019 – ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

    Στέγαση και Ανανέωση Διαμονής Φοιτητών 2019-2020

    Αναζητήστε πληροφορίες για τη διαδικασία υποβολής αίτησης στέγασης στις εστίες του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου στην Πάτρα (ή για την ανανέωση αυτής) και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται στον ακόλουθο σύνδεσμο: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΣΤΕΓΑΣΗΣ…

    Στέγαση και Ανανέωση Διαμονής Φοιτητών 2019-2020">Continue reading