• 22 Μαΐου 2018 – ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

    Εξέταση Καταργημένων Εργαστηρίων Εαρινών Εξαμήνων

    Ενημερώνονται οι φοιτητές του πρ. Τμήματος Πολιτικών Έργων Υποδομής και του πρ. Τμήματος Ανακαίνισης και Αποκατάστασης Κτιρίων ότι την εξεταστική περίοδο Ιουνίου 2018 θα μπορούν να εξεταστούν στα καταργημένα εργαστήρια εαρινών εξαμήνων που οφείλουν την ημέρα και…

    Εξέταση Καταργημένων Εργαστηρίων Εαρινών Εξαμήνων">Continue reading