ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΛΑΓΟΓΙΑΝΝΗ

Λέκτορας Εφαρμογών

Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών
Σχολή Μηχανικών
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

Μεγ. Αλεξάνδρου 1, 26334, Πάτρα

Τηλ.: 2610 369043

e-mail: dlagogianni155@gmail.com    deslago@uop.gr 

Η Δέσποινα Λαγογιάννη σπούδασε αρχιτεκτονική στο Τμήμα Αρχιτεκτόνων της Πολυτεχνικής Σχολής του ΑΠΘ, από όπου αποφοίτησε το 1987. Πραγματοποίησε μεταπτυχιακές σπουδές στην ιστορία της πόλης και της κτιριοδομίας μετά τον 16ο αιώνα,  στo τμήμα Ιστορίας του Ιονίου Πανεπιστημίου (2001).

Από την κτήση του πτυχίου της δραστηριοποιήθηκε ως ελεύθερος επαγγελματίας σε μελέτες και επιβλέψεις έργων κατοίκησης, ειδικών κτηρίων και τοπογραφικά. Εργάστηκε στο πλαίσιο  συμβάσεων ως αρχιτέκτονας, στην ιδιωτική εκπαίδευση, στην 2η Εφορεία Νεωτέρων Μνημείων του  Υπ. Πολιτισμού και στο Ταμείο Διαχείρισης Πιστώσεων  Εκτέλεσης Αρχαιολογικών Έργων (Τ.Δ.Π.Ε.Α.Ε.) εκπονώντας αυτοψίες, πλήθος μελετών και επίβλεψης έργων αποτύπωσης και αποκατάστασης κτηρίων.

Το 2003 εκλέχτηκε ως Καθηγήτρια Εφαρμογών στο Τμήμα Ανακαίνισης και Αποκατάστασης του πρώην ΤΕΙ Πάτρας, Δυτικής Ελλάδας και νυν Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Στο πλαίσιο του διδακτικού της έργου έχει καλύψει σημαντικό φάσμα των γνωστικών αντικειμένων  της αρχιτεκτονικής σύνθεσης και της τεκμηρίωσης- αποκατάστασης μνημείων και έχει συμμετοχή σε επιτροπές του τμήματος.

Επιστημονικό πεδίο ενδιαφέροντος:  Ιστορία της Αρχιτεκτονικής, Ιστορία της Τέχνης, Ιστορία της Πόλεως, Αρχιτεκτονική Σύνθεση,  Αρχιτεκτονική Αποτύπωση και Τεκμηρίωση Μνημείων, Παραδοσιακή Αρχιτεκτονική

Μαθήματα που έχει διδάξει:

Τεχνικό Σχέδιο Ι – Σχεδίαση με Η/Υ Ι (Εργαστήριο)
Τεχνικό Σχέδιο ΙΙ – Σχεδίαση με Η/Υ ΙΙ (Θεωρία και Εργαστήριο)                                                      

Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός (Θεωρία και Εργαστήριο)                                                                    

 Αρχιτεκτονική Σύνθεση Ι (Εργαστήριο)
Αρχιτεκτονική Σύνθεση ΙΙ (Εργαστήριο)
Οικοδομική Ιστορικών Κτηρίων (Εργαστήριο)                                                                                                  

Οικοδομική ΙΙ (Εργαστήριο)
Αποκατάσταση Ιστορικών Κτηρίων Ι (Εργαστήριο)
Αποτύπωση και Τεκμηρίωση Μνημείων (Θεωρία και Εργαστήριο)                                                          

Ιστορία της Αρχιτεκτονικής(Θεωρία)                                                                                          

Ιστορία ης Αρχιτεκτονικής ΙΙ(Θεωρία)                                                                                                    

 Ιστορία της Τέχνης(Θεωρία)

Παραδοσιακή Αρχιτεκτονική ((Θεωρία και Εργαστήριο)                                                                                                                                                                          Χρώμα                                                                                                                                                       Ελεύθερο σχέδιο   

Πολεοδομικό και περιβαλλοντικό σχεδιασμός (Θεωρία)
Περιβάλλον και Σχεδιασμός(Θεωρία)                                                                                                                        

Σύνταξη Μελέτης Κτηριακού Έργου                                                                                           

Τεχνολογία Δομικών Υλικών (Εργαστήριο)