Δρ. Κωνσταντίνα Γεωργούλη

Η Δρ. Κωνσταντίνα Γεωργούλη είναι Διπλωματούχος Πολιτικός Μηχανικός του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και έχει Διδακτορικό Δίπλωμα του Ιδίου Πανεπιστημίου. Από τον Μάρτιο του 2023 υπηρετεί ως Επίκουρη Καθηγήτρια στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Υπηρέτησε ως έκτακτη Επίκουρη Καθηγήτρια στην επιστημονική περιοχή των Οδοστρωμάτων  στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, στην Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης και στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Έλαβε υποτροφία από το Ινστιτούτο Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) για την μεταδιδακτορική της έρευνα με τίτλο ” Επίδραση των αυτόνομων οχημάτων στη λειτουργία των οδοστρωμάτων”. Έχει διατελέσει επιστημονικός συνεργάτης / ερευνητής στο εργαστήριο Οδοποιίας του ΕΜΠ για περισσότερα από 15 χρόνια. Έχει συμμετάσχει σε περισσότερα από 20 εθνικά και διεθνή ερευνητικά προγράμματα σε θέματα συναφή με το σχεδιασμό των οδοστρωμάτων, την αξιολόγηση της δομικής και λειτουργικής συμπεριφοράς εν λειτουργία οδοστρωμάτων, την χρήση συστημάτων μη καταστρεπτικών δοκιμών και τον εργαστηριακό έλεγχο ασφαλτομιγμάτων. Είναι συγγραφέας ή συν-συγγραφέας 22 επιστημονικών άρθρων σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και διεθνή επιστημονικά συνέδρια.