Δρ. Διονύσιος Μπισκίνης

Δρ. Διονύσιος Μπισκίνης

Επίκουρος Καθηγητής

τηλέφωνο: 2610 369034

email: dbiskinis@uop.gr

Σύντομο Βιογραφικό

Ο Δρ. Διονύσιος Μπισκίνης είναι κάτοχος Διπλώματος Πολιτικού Μηχανικού (2000), Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης σε έργα υποδομής Πολιτικού Μηχανικού (2002) και Διδακτορικού Διπλώματος (2007), από το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών. Απ’ το 2022 είναι Επίκουρος Καθηγητής στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.

Έχει εργαστεί ως έκτακτο διδακτικό προσωπικό στην τριτοβάθμια εκπαίδευση για 18 έτη. Έχει διδάξει πλήθος εργαστηριακών και θεωρητικών μαθημάτων Δομοστατικού αντικειμένου στο Τμήμα Πολιτικών Έργων Υποδομής του ΤΕΙ Πατρών (2004-2013) και στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας (2013-2019). Έχει διδάξει το μάθημα «Σύνθεση και Σχεδιασμός Κατασκευών Οπλισμένου Σκυροδέματος» στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του Παν/μιου Πατρών (2017-2023). Διδάσκει (ή έχει διδάξει) μαθήματα συναφή με τα αντικείμενα της Στατικής, της Αντοχής Υλικών, του Οπλισμένου και Προεντεταμένου Σκυροδέματος, της Γεφυροποιίας και των Επισκευών και Ενισχύσεων στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του Παν/μιου Πελοποννήσου (2019-σήμερα). Έχει εργαστεί ως μέλος του Συνεργαζόμενου Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Σ.Ε.Π.) του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Διαχείριση Τεχνικών Έργων (ΔΧΤ), στη Θεματική Ενότητα ΔΧΤ51 – Τεχνική της Κατασκευής (2015-2020). Έχει επιβλέψει 22 Μεταπτυχιακές Διπλωματικές Εργασίες σε μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστήμιου (ΕΑΠ). Έχει επιβλέψει πάνω από 40 πτυχιακές και διπλωματικές εργασίες στα Τμήματα Πολιτικών Έργων Υποδομής (ΤΕΙ Πάτρας), Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ (ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας) και Πολιτικών Μηχανικών (Παν/μιο Πελοποννήσου).  

Διαθέτει ερευνητική εμπειρία άνω των 15 ετών σε πλήθος Ευρωπαϊκών και Εθνικών ερευνητικών προγραμμάτων. Έχει εμπειρία στη διαχείριση μεγάλων ερευνητικών προγραμμάτων. Έχει δημοσιεύσει 18 άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά και 26 σε διεθνή και Ελληνικά συνέδρια με κριτές. Είναι συγγραφέας κεφαλαίων σε 7 βιβλία στα Αγγλικά. Το δημοσιευμένο επιστημονικό του έργο έχει πάνω από 1100 αναφορές σύμφωνα με το Google Scholar (στοιχεία Ιανουαρίου 2023). Είναι κριτής σε 9 επιστημονικά περιοδικά. Είναι μέλος της ομάδας εργασίας TG2.7 – Seismic Design της fib (International Federation for Structural Concrete).

Η ερευνητική του δραστηριότητα εντάσσεται στο πεδίο της συμπεριφοράς κατασκευών Οπλισμένου Σκυροδέματος, εστιάζοντας κυρίως στην αντοχή, τη δυσκαμψία και την ικανότητα παραμόρφωσης μελών Οπλισμένου Σκυροδέματος υπό σεισμική φόρτιση, καθώς και στην ενίσχυση τους. Προσομοιώματα και εξισώσεις που έχει δημοσιεύσει έχουν ενσωματωθεί σε κανονιστικά κείμενα (Eurocode 8 – Part 3, ΚΑΝ.ΕΠΕ. “Κανονισμός Επεμβάσεων”, Italian Seismic Code 2005) και στον fib Model Code 2010. Νεότερα ερευνητικά αποτελέσματα έχουν εγκριθεί για ενσωμάτωση στη νέα γενιά του Ευρωκώδικα 8 και στο νέο fib Model Code.

Ερευνητικά ενδιαφέροντα

  • Αντισεισμικός σχεδιασμός κατασκευών οπλισμένου σκυροδέματος.
  • Αποτίμηση και ενίσχυση κατασκευών οπλισμένου σκυροδέματος.
  • Αντοχή, δυσκαμψία, ικανότητα παραμόρφωσης και μορφή αστοχίας μελών οπλισμένου σκυροδέματος υπό σεισμική φόρτιση (δοκοί, υποστυλώματα, τοιχώματα, βάθρα γεφυρών).
  • Σεισμική ενίσχυση μελών οπλισμένου σκυροδέματος (ΟΣ) (μανδύας ΟΣ, μανδύας FRP, εμφάτνωση πλαισίων με ΟΣ).
  • Απορρόφηση ενέργειας μελών οπλισμένου σκυροδέματος.