Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος από φοιτητές/τριες του ΠΑ.ΠΕΛ.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος από φοιτητές/τριες του ΠΑ.ΠΕΛ.

Ενημερώνουμε τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Πανεπιστημίου μας ότι στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΦΥΛΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ» έχει δημοσιευθεί Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, για την ανάθεση έργου με σύμβαση Ανταποδοτικής Υποτροφίας σε προπτυχιακούς/ες φοιτητές/τριες του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, που αφορά στην υλοποίηση δέκα δράσεων με αντικείμενο σχετικό με θέματα ισότητας φύλου και καταπολέμησης των διακρίσεων. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων: 29.05.2024