ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ-ΕΠΙΤΗΡΗΣΕΩΝ ΙΟΥΝΙΟΥ-ΙΟΥΛΙΟΥ 2023 – ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ