ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Στο πλαίσιο του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του
Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών με τίτλο: «Προστασία
Κατασκευών από Φυσικές Καταστροφές» διοργανώνεται
σεμινάριο την Πέμπτη 18-05-2023 18:00 – 20:00 στο
«Μικρό Αμφιθέατρο»