ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΑΠΕΛ