Ανακοίνωση επιλογής θέσεων πρακτικής άσκησης μέσω ΕΣΠΑ (2η Φάση)