ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΌΜΙΛΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΌΜΙΛΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

“ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΆΣΚΗΣΗ ERASMUS+ : ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΌΜΙΛΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ (ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΚΑΔ. ΈΤΟΥΣ 2023/24”. Το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου συμμετέχει με την ιδιότητα του Εταίρου στον Όμιλο Πρακτικής Άσκησης με Συντονιστή το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής. Μέσω αυτής της συνεργασίας παρέχονται πρόσθετες θέσεις πρακτικής άσκησης στους φοιτητές/τριες του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Σας ενημερώνουμε ότι στην ιστοσελίδα του Προγράμματος Erasmus+ http://erasmus.uop.gr/ και του Ιδρύματος (https://www.uop.gr/anakoinosis/16-erasmus-an) θα ανακοινωθεί αναλυτικά η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για συμμετοχή στη δράση Erasmus+ “Πρακτική Άσκηση” (Χειμερινό εξάμηνο Ακαδ. έτους 2022/23 ) μέσω αυτής της συνεργασίας Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές/τριες θα πρέπει να μελετήσουν προσεκτικά την σχετική Προκήρυξη και να υποβάλουν αίτηση σύμφωνα με τις οδηγίες. Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά έως 22.05.2023. Γραφείο Erasmus Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.