ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΗΣ ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑΣ, κ. ΝΙΚΗΣ ΜΠΕΣΚΟΥ