ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2022-23 – Α’ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2022-23 – Α’ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ

Αφορά αλλαγές:

1. Αίθουσα διδασκαλίας Φουρνιώτη

2. Αίθουσα διδασκαλίας Μπέσκου

3. Αλλαγή ημέρας στα εργαστήρια Αριθμητικής Ανάλυσης