Ανακοίνωση ενημερωτικής συνάντησης για την Πρακτική Άσκηση