ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

ΕΝΑΡΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 20/2/2023
ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ  με φυσική παρουσία την ώρα του εργαστηρίου (εκτός εάν ο διδάσκων έχει αναρτήσει κάτι διαφορετικό στο e-class ή έξω από το εργαστήριο)
Η υποχρεωτική ηλεκτρονική δήλωση μαθημάτων θα γίνει αργότερα μετά από σχετική ανακοίνωση.