ΕΝΑΡΞΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΜΕΣΩ Ε.Σ.Π.Α. – ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2022 – 2023