ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΝΕΑΣ ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ/ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ