ΕΞΕΤΑΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΜΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΒΔΟΜΑΔΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ