ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Η παράταση ανανέωσης εγγραφών-δηλώσεις μαθημάτων, θεωρίες +
εργαστήρια (ανεξάρτητα αν έχουν καταργηθεί, θα πρέπει να
δηλωθούν!!!), για το Χειμερινό εξάμηνο 2022-2023 θα γίνουν μόνο
ηλεκτρονικά στον διαδικτυακό τόπο: https://e-students.teiwest.gr
με τους κωδικούς που ήδη διαθέτετε αυστηρά και μόνο από:
Τετάρτη 11/1/2023 έως και την Δευτέρα 16/1/2023