Δωρεάν πιστοποίηση φοιτητών στο Microsoft Learn for Educators

Δωρεάν πιστοποίηση φοιτητών στο Microsoft Learn for Educators

Ενημέρωση προσωπικού
 
Αποστολή στα ιδρυματικά mail των φοιτητών του Τμήματός σας σε @go.uop.gr για ενημέρωση.   Μέσω της συμμετοχής του Πανεπιστημίου στο πρόγραμμα Microsoft Learn for Educators οι φοιτητές δικαιούνται να λαμβάνουν δωρεάν πιστοποιήσεις σε ένα πλήθος από αντικείμενα.   Στη διεύθυνση https://cs-msc.uop.gr/msle-certification έχουν αναρτηθεί σχετικές οδηγίες.
Μονάδα Ψηφιακής Διακυβέρνησης