ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 2022-2023 ΓΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ