Ανάρτηση αποτελεσμάτων της από 04/05/2022 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για Πρακτική Άσκηση φοιτητών/τριών μέσω ΕΣΠΑ