Ανάρτηση αποτελεσμάτων της από 22/03/2022 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για Πρακτική Άσκηση φοιτητών/τριών μέσω ΕΣΠΑ