ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Η παράταση ανανέωσης εγγραφών-δηλώσεις μαθημάτων, θεωρίες +εργαστήρια (ανεξάρτητα αν έχουν καταργηθεί, θα πρέπει ναδηλωθούν!!!), για το Χειμερινό εξάμηνο 2022-2023 θα γίνουν μόνοηλεκτρονικά στον διαδικτυακό τόπο: https://e-students.teiwest.grμε τους κωδικούς που ήδη…

Continue reading