Το Τμήμα προσφέρει Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Προστασία Κατασκευών από Φυσικές Καταστροφές». Το ΠΜΣ έχει σαν αντικείμενο την προστασία των κατασκευών (όπως κτίρια, γέφυρες, έργα οδοποιίας, τοίχοι αντιστήριξης, παράκτια έργα κλπ.) από καταστροφές που μπορεί να προκληθούν από φυσικά φαινόμενα όπως είναι οι σεισμοί, οι πλημμύρες, οι θυελλώδεις άνεμοι, η πυρκαγιά, οι κατολισθήσεις, η κυματική δράση, η μετεωρολογική παλίρροια κλπ. Το πρόγραμμα αυτό είναι σχεδιασμένο να μεταφέρει την απαραίτητη γνώση στον πολιτικό μηχανικό ώστε να μπορεί να αναλύσει και να σχεδιάσει μία κατασκευή ανθεκτική στις φυσικές επικινδυνότητες σύμφωνα με τους υπάρχοντες κανονισμούς αλλά και με μη συμβατικές μεθόδους. Περισσότερες πληροφορίες για το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας του Π.Μ.Σ. μπορείτε να βρείτε στο ΦΕΚ Ίδρυσης (ΦΕΚ 3203/Β/22.07.2021) 

και τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών του Προγράμματος

Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο Μεταπτυχιακό πρόγραμμα των Πολιτικών Μηχανικών.

η προθεσμία υποβολής αιτήσεων είναι: 24/2/2022

Πρόγραμμα μαθημάτων ΠΜΣ

Tα μαθήματα θα αρχίσουν 8/3/2022

Αιτήσεις υποψηφίων που έγιναν δεκτές για το Π.Μ.Σ.

Διευθύντρια του Π.Μ.Σ.: Αγγελική Παπαλού Αναπλ. Καθηγήτρια

  email: papalou@uop.gr