• Έκτακτο Εκπαιδευτικό Προσωπικό – Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών

  Έκτακτο Εκπαιδευτικό Προσωπικό

  Γιώργος Ζησιμάτος

  Σωτήρης Λυκουργιώτης

  Σπύρος Μαρτίνης

  Δρ. Δημήτριος Μπάρος

  Δρ. Διονύσης Μπισκίνης

  Δρ. Νικόλαος Φουρνιώτης

  Δρ. Κωνσταντίνος
  Ανδρικόπουλος

  Ακαδ. Υπότροφος

  Ακαδ. Υπότροφος

  Ακακδ. Υπότροφος

  Ακαδ. Υπότροφος

  Ακαδ. Υπότροφος

  Ακαδ. Υπότροφος

  Εργ. Συνεργάτης

  (2610) 369034

  (2610) 369045

  (2610) 369037

  (2610) 369036

  (2610) 369036

  (2610) 369270

  gzissim@teiwest.gr

  lykourgiotis@upatras.gr

  spimart@hotmail.com

  dbaros@teemail.gr

  dbisk@tee.gr

  nfou@upatras.gr

  candrik@iceht.porth.gr