• Έκτακτο Εκπαιδευτικό Προσωπικό – ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

  Δρ. Παρασκευή Ασκούνη

  Δρ. Νικόλαος Καλαπόδης

  Δρ. Σωτήριος Λυκουργιώτης

  Δρ. Δημήτριος Μπάρος

  Δρ. Νίκη Μπέσκου

  Δρ. Διονύσης Μπισκίνης

  Ακαδ. Εμπειρίας

  Ακαδ. Εμπειρίας

  Ακαδ. Εμπειρίας

  ΠΔ. 407/80

  ΠΔ. 407/80

  ΠΔ. 407/80

  askounie@gmail.com

  nickal1986@hotmail.com

  sotirislyk@gmail.com

  dbaros@teemail.gr

  nikidiane@gmail.com

  dbisk@tee.gr