Πράξη Τροποποίησης Συγκρότησης της Συνέλευσης του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών της Σχολής Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου