Ανακοίνωση διαδικτυακού ενημερωτικού σεμιναρίου Ι.Κ.Υ.