Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για θέσεις Πρακτικής Άσκησης μέσω ΕΣΠΑ Μηνός Μαΐου 2022 (για το Τμήμα πρώην ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ)